ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การรับใบรับรองคุณวุฒิ(ด่วนที่สุด)
ผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่
== 4 สิงหาคม 2558, 6 สิงหาคม 2558, 15 กันยายน 2558 ==

ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิได้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ที่งานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 5


หมายเหตุ หลักฐานที่นักศึกษาต้องนำมารับใบรับรองคุณวุฒิ คือ
บัตรประจำตัวนักศึกษา, บัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2558
 2.กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี(ด่วนที่สุด)
กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี
สำหรับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 15 กันยายน 2558
ติดต่อรับใบรายงานผลทางการศึกษา (Transcript)
ได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

== คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดกำหนดการรับเอกสาร ==
== คลิกตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่นี่ ==

== คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ ==

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2558
 3.กำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2558(ด่วนที่สุด)
กำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2558

=== แจ้งกำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2558 ===

=== ตารางกำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ===
=== บริการรับจองให้เช่า – จำหน่ายชุดครุยปริญญา และชุดสูท ===
=== ใบสั่งจองเช่า/ซื้อชุดครุยปริญญา และ ชุดสูท ===
=== ข้อปฏิบัติตนของบัณฑิต ===
=== รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ===
รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 11.43 น.
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2558
 4.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล(ด่วนที่สุด)
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1511 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2558
 5.ประกาศรายชื่อผลการเทียบโอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2558(ด่วนมาก)
ให้นักศึกษาที่ส่งคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (คร.20) ตรวจสอบรายชื่อ
ได้ที่หน้าห้องงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1
และติดต่อรับต้นฉบับคำร้องได้ที่ จุดบริการที่ 8
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831