ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการยืนยันการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.ปช.(ด่วนที่สุด)
นักศึกษา ภาค กศ.ปช. สามารถทำการยืนยัoการลงทะเบียนเรียน
ประจำปีการศึกษา 2/2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน 2557
(รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ได้เนื่องจากรอผลวิชาบังคับก่อนให้ลงทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ถอน)

**โปรดตรวจสอบระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน และกำหนดการชำระเงิน
จากปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2557
 2.การตรวจสอบตารางสอบ/ห้องสอบ นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ทุกคน ตรวจสอบตารางสอบ/ห้องสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
ของตนเองก่อนการสอบ โดยตรวจสอบได้ที่ ระบบบริการการศึกษา เลือกเมนู ตารางสอน/ตารางสอบปัจจุบัน
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2557
 3.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ครั้งที่ 2(ด่วนที่สุด)
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
นักศึกษาสามารถเข้าประเมินได้ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2557

**นักศึกษาสามารถประเมินย้อนหลังได้ในภาคการศึกษาที่ 2/2556 และ 3/2556

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2557
 4.ประกาศงดการเรียนการสอน และเปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอน 1/2557(ด่วนที่สุด)
ประกาศงดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ปช.
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 >> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอน
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียนและนักศึกษาตกค้าง
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอน
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ที่ไม่ใช่ชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ฉบับที่ 3)
>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 กันยายน 2557
 5.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล(ด่วน)
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1511 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831