รายชื่อนักศึกษาต่างชาติ
  No. Admityear Division Level Student ID Name Degree Program Nation
 12558Full-time (Mon-Fri)Bachelor5840205126Mr. SOPHAR SIOUDOMPHANBachelor of ScienceAgricultureLAOTIAN
 22558Full-time (Mon-Fri)Bachelor5840309239Miss TEVY RINBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 32558Full-time (Sat-Sun)Bachelor5830307124Mr. PERCY MARTIN HEREDIA GALINDOBachelor of ArtsEnglishPERUVIAN
 42559Full-time (Mon-Fri)Bachelor5940212116Miss SREYMENH YATBachelor of ScienceGeoinformaticsCAMBODIA
 52559Full-time (Mon-Fri)Bachelor5940303133Miss CHANKRISSNA CHOUBachelor of ArtsInformation and Library ScienceCAMBODIA
 62559Full-time (Mon-Fri)Bachelor5940309133Miss BOTA SRUNBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 72559Full-time (Mon-Fri)Bachelor5940309134Miss SOKUNVOLEAK SIENGBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 82560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040208124Miss CHANTHY OBachelor of ScienceInformation TechnologyCAMBODIA
 92560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040208125Miss MANOEK SAMBachelor of ScienceInformation TechnologyCAMBODIA
 102560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040309142Miss SOVANNA MEYBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 112560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040309143Miss SOPHANMAI CHEABachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 122560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310102Miss JUAN HUANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 132560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310103Miss QILI DUANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 142560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310104Miss CHENGYU XUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 152560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310105Miss XIAOXIAO GUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 162560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310106Miss BAOYUAN WUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 172560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310107Miss PINGWEI MOU Bachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 182560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310108Miss FANG CHENBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 192560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310109Miss FEI TANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 202560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310110Miss MANTING ZHEBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 212560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310111Miss YAN CAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 222560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310112Miss RUONAN YINBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 232560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310113Miss LIYA TAIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 242560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310114Miss LIYIN WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 252560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310115Miss XIHUA MABachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 262560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310116Miss XIAOLI ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 272560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310117Miss YONGNAN HONGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 282560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310118Miss YONGRUI ZONGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 292560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310119Miss YANG LIUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 302560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310120Miss YING LUOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 312560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310121Miss YING ZHOUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 322560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310122Miss YICHEN LIUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 332560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310123Miss RONG GAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 342560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310124Miss RONG BABachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 352560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310125Miss LINGHUI DENGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 362560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310126Miss LIULI WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 372560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310127Miss YUAN ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 382560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310128Miss LEI PENGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 392560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310129Miss HENGMIN WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 402560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310130Miss YOUTIAN ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 412560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310131Miss HUAN ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 422560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310132Mr. YUANFANG SONGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 432560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310133Mr. YULONG QIANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 442560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310134Mr. XIANGWEN SHENBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 452560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310201Miss GUANGYUN ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 462560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310202Miss GEN LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 472560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310203Miss JUNYING WUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 482560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310204Miss JINYING TONGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 492560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310205Miss SHIYING WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 502560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310206Miss JIANLI ZAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 512560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310207Miss CAIYAN SHIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 522560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310208Miss XINGYI GUOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 532560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310209Miss QINGHUI ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 542560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310210Miss CHUNXIAO YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 552560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310211Miss CHUNHUA QINBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 562560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310212Miss QIAN ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 572560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310213Miss QIANQIAN YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 582560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310214Miss XINGYUAN ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 592560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310215Miss XIN LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 602560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310216Miss XINYU ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 612560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310217Miss SIJIA ZHAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 622560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310218Miss DONGNI MABachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 632560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310219Miss DONGPING ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 642560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310220Miss TIANZI LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 652560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310221Miss MENGNI LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 662560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310222Miss YANPING YENGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 672560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310223Miss RUIJIE ZHAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 682560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310224Miss LIHUA LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 692560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310225Miss XIAOXU WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 702560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310226Miss XIAOLING YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 712560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310227Miss HONG DONGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 722560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310228Miss MINGXIA ZANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 732560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310230Miss LAN ZHAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 742560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310231Miss HAIYAN YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 752560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310232Miss MEI FANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 762560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310233Mr. ZIMING MABachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 772560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310234Mr. JIANYI LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 782560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310235Mr. YANG LIUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 792560Full-time (Sat-Sun)Master60D0302121Mr. BORAMEY PENHMaster of Artsteaching English as a Foreign LanguageCAMBODIA
 8025606000000001Miss NANAKO UMETAN/AExchange StudentJAPANESE
 8125606100000001Miss TAMAMI YOKOTAN/AExchange StudentJAPANESE
 822561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140309244Miss KANIKA SOMBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 832561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140309245Miss TENH LYBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 842561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310101Miss SHUANGHUI DUANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 852561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310102Miss WANPING GUIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 862561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310103Miss SHUQI LUOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 872561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310104Miss WENHUI QIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 882561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310105Miss QIULI LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 892561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310106Miss QIUYUE WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 902561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310107Miss ZEMIN ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 912561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310108Miss XINING LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 922561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310109Miss DAYANG WANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 932561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310110Miss WUQING WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 942561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310111Miss YAN ZHUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 952561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310112Miss YANTING YEBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 962561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310113Miss XIONGYAN ZHENGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 972561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310114Miss YINGSHUI ZHOUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 982561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310115Miss LI CAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 992561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310116Miss JINGWEN PENGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1002561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310117Miss XUENING LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1012561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310118Miss JIA LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1022561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310119Miss QIUMING LYUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1032561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310120Miss ZHEN WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1042561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310121Miss LU TANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1052561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310122Miss XINQI ZHOUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1062561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310123Miss CUN GUOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1072561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310124Miss HONGBIN DUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1082561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310125Miss RUI ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1092561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310126Miss NA LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1102561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310127Miss YONGMEI ZHAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1112561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310128Miss NA ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1122561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310129Miss SHANQIN YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1132561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310130Miss CAIMEI LUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1142561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310131Miss JIAMIN BIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1152561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310132Miss QUN YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1162561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310133Miss JING WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1172561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310134Miss QINGYA YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1182561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310135Miss LINGYING RUANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1192561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310136Miss LIJUN ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1202561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310137Miss JIA NABachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1212561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310138Miss SHAIQIN YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1222561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310139Miss XIAOYUN CHENBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1232561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310140Miss FANG SHENBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1242561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310141Miss YU HAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1252561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310142Mr. JIAN LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1262561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310143Mr. QIYUAN LIUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1272561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310144Miss QI GUOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 1282561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6141101163Miss SOPHEAVY MABachelor of Public HealthCommunity Public HealthCAMBODIA
 1292561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6141101164Miss NITA NOYBachelor of Public HealthCommunity Public HealthCAMBODIA
 1302561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6160505125Mr. ANAN PIMSONGKRABachelor of Business AdministrationBUSINESS COMPUTERCAMBODIA
 1312561Full-time (Sat-Sun)Bachelor6151301238Miss SAN RUNGKEAWBachelor of AccountancyAccountingSTATELESS
 1322561Full-time (Sat-Sun)Master61D0302101Miss CUI GUMaster of Artsteaching English as a Foreign LanguageCHINESE
 1332561Full-time (Sat-Sun)Master61D0302102Mrs. VIRGENITA BENDOYMaster of Artsteaching English as a Foreign LanguagePHILIPINO
 1342561Full-time (Sat-Sun)Master61D0302113Mr. CHANNRITH BOEURNMaster of Artsteaching English as a Foreign LanguageCAMBODIA
 1352561Full-time (Sat-Sun)Master61D0302114Mr. GLENN HOPE VISTALMaster of Artsteaching English as a Foreign LanguagePHILIPINO
 1362561Full-time (Sat-Sun)Master61D0303104Mr. NGUYEN VAN NGOCMaster of ArtsHuman Potential DevelopmentVEITNAMESE
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831