รายชื่อนักศึกษาต่างชาติ
  No. Admityear Division Level Student ID Name Degree Program Nation
 12558Full-time (Mon-Fri)Bachelor5840205126Mr. SOPHAR SIOUDOMPHANBachelor of ScienceAgricultureLAOTIAN
 22558Full-time (Sat-Sun)Bachelor5830307124Mr. PERCY MARTIN HEREDIA GALINDOBachelor of ArtsEnglishPERUVIAN
 32559Full-time (Mon-Fri)Bachelor5940212116Miss SREYMENH YATBachelor of ScienceGeoinformaticsCAMBODIA
 42559Full-time (Mon-Fri)Bachelor5940303133Miss CHANKRISSNA CHOUBachelor of ArtsInformation and Library ScienceCAMBODIA
 52559Full-time (Mon-Fri)Bachelor5940309133Miss BOTA SRUNBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 62559Full-time (Mon-Fri)Bachelor5940309134Miss SOKUNVOLEAK SIENGBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 72560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040208124Miss CHANTHY OBachelor of ScienceInformation TechnologyCAMBODIA
 82560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040208125Miss MANOEK SAMBachelor of ScienceInformation TechnologyCAMBODIA
 92560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040309142Miss SOVANNA MEYBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 102560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040309143Miss SOPHANMAI CHEABachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 112560Full-time (Sat-Sun)Master60D0302121Mr. BORAMEY PENHMaster of Artsteaching English as a Foreign LanguageCAMBODIA
 122561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140309244Miss KANIKA SOMBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 132561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140309245Miss TENH LYBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 142561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310101Miss SHUANGHUI DUANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 152561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310102Miss WANPING GUIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 162561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310103Miss SHUQI LUOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 172561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310104Miss WENHUI QIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 182561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310105Miss QIULI LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 192561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310106Miss QIUYUE WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 202561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310107Miss ZEMIN ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 212561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310108Miss XINING LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 222561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310109Miss DAYANG WANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 232561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310110Miss WUQING WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 242561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310111Miss YAN ZHUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 252561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310112Miss YANTING YEBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 262561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310113Miss XIONGYAN ZHENGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 272561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310114Miss YINGSHUI ZHOUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 282561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310115Miss LI CAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 292561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310116Miss JINGWEN PENGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 302561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310117Miss XUENING LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 312561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310118Miss JIA LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 322561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310119Miss QIUMING LYUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 332561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310120Miss ZHEN WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 342561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310121Miss LU TANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 352561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310122Miss XINQI ZHOUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 362561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310123Miss CUN GUOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 372561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310124Miss HONGBIN DUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 382561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310125Miss RUI ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 392561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310126Miss NA LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 402561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310127Miss YONGMEI ZHAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 412561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310128Miss NA ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 422561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310129Miss SHANQIN YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 432561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310130Miss CAIMEI LUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 442561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310131Miss JIAMIN BIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 452561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310132Miss QUN YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 462561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310133Miss JING WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 472561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310134Miss QINGYA YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 482561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310135Miss LINGYING RUANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 492561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310136Miss LIJUN ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 502561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310137Miss JIA NABachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 512561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310138Miss SHAIQIN YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 522561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310139Miss XIAOYUN CHENBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 532561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310140Miss FANG SHENBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 542561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310141Miss YU HAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 552561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310142Mr. JIAN LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 562561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310143Mr. QIYUAN LIUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 572561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6140310144Miss QI GUOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINESE
 582561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6141101163Miss SOPHEAVY MABachelor of Public HealthCommunity Public HealthCAMBODIA
 592561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6141101164Miss NITA NOYBachelor of Public HealthCommunity Public HealthCAMBODIA
 602561Full-time (Mon-Fri)Bachelor6160505125Mr. ANAN PIMSONGKRABachelor of Business AdministrationBUSINESS COMPUTERCAMBODIA
 612561Full-time (Sat-Sun)Bachelor6151301238Miss SAN RUNGKEAWBachelor of AccountancyAccountingSTATELESS
 622561Full-time (Sat-Sun)Master61D0302101Miss CUI GUMaster of Artsteaching English as a Foreign LanguageCHINESE
 632561Full-time (Sat-Sun)Master61D0302102Mrs. VIRGENITA BENDOYMaster of Artsteaching English as a Foreign LanguagePHILIPINO
 642561Full-time (Sat-Sun)Master61D0302114Mr. GLENN HOPE VISTALMaster of Artsteaching English as a Foreign LanguagePHILIPINO
 652561Full-time (Sat-Sun)Master61D0303104Mr. NGUYEN VAN NGOCMaster of ArtsHuman Potential DevelopmentVEITNAMESE
 662562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240201119Miss SOPHEAK SATHBachelor of ScienceCHEMISTRYCAMBODIA
 672562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240301018Miss PHET SOURAXONBachelor of ArtsENGLISHLAOTIAN
 682562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6240306103Miss GIA HAN DIEUBachelor of ArtsTOURISM INDUSTRYVEITNAMESE
 692562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6241101140Miss LONGYIN SROYBachelor of Public HealthCommunity Public HealthCAMBODIA
 702562Full-time (Mon-Fri)Bachelor6241101141Miss SOPHANNY VOEURTBachelor of Public HealthCommunity Public HealthCAMBODIA
 7125626200000001Miss AIKA SHIOZAWAN/AExchange StudentJAPANESE
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831