รายชื่อนักศึกษาต่างชาติ
  No. Admityear Division Level Student ID Name Degree Program Nation
 12558Full-time (Mon-Fri)Bachelor5840205126Mr. SOPHAR SIOUDOMPHANBachelor of ScienceAgricultureLAOTIAN
 22558Full-time (Mon-Fri)Bachelor5840309239Miss TEVY RINBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 32558Full-time (Sat-Sun)Bachelor5830307124Mr. PERCY MARTIN HEREDIA GALINDOBachelor of ArtsEnglishAMERICAN
 42558Full-time (Sat-Sun)Master58D0302112Mr. SENGCHOY INTACHACKMaster of ArtsTeaching English as a Foreign LanguageLAOTIAN
 52558Full-time (Sat-Sun)Master58D0302113Mr. JOSEMARI CORDOVAMaster of ArtsTeaching English as a Foreign LanguagePHILIPPINES
 62558Full-time (Sat-Sun)Master58D0302114Mr. Liam James ParnellMaster of ArtsTeaching English as a Foreign LanguageBRITISH
 72559Full-time (Mon-Fri)Bachelor5940212116Miss SREYMENH YATBachelor of ScienceGeoinformaticsCAMBODIA
 82559Full-time (Mon-Fri)Bachelor5940303133Miss CHANKRISSNA CHOUBachelor of ArtsInformation and Library ScienceCAMBODIA
 92559Full-time (Mon-Fri)Bachelor5940309133Miss BOTA SRUNBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 102559Full-time (Mon-Fri)Bachelor5940309134Miss SOKUNVOLEAK SIENGBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 112559Full-time (Sat-Sun)Master59D0302105Miss MEILIN ZHAOMaster of ArtsTeaching English as a Foreign LanguageCHINA
 122560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040208124Miss CHANTHY OBachelor of ScienceInformation TechnologyCAMBODIA
 132560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040208125Miss MANOEK SAMBachelor of ScienceInformation TechnologyCAMBODIA
 142560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040309142Miss SOVANNA MEYBachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 152560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040309143Miss SOPHANMAI CHEABachelor of ArtsHotel ManagementCAMBODIA
 162560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310101Miss JINGYI LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 172560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310102Miss JUAN HUANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 182560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310103Miss QILI DUANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 192560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310104Miss CHENGYU XUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 202560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310105Miss XIAOXIAO GUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 212560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310106Miss BAOYUAN WUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 222560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310107Miss PINGWEI MOU Bachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 232560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310108Miss FANG CHENBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 242560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310109Miss FEI TANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 252560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310110Miss MANTING ZHEBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 262560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310111Miss YAN CAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 272560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310112Miss RUONAN YINBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 282560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310113Miss LIYA TAIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 292560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310114Miss LIYIN WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 302560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310115Miss XIHUA MABachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 312560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310116Miss XIAOLI ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 322560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310117Miss YONGNAN HONGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 332560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310118Miss YONGRUI ZONGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 342560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310119Miss YANG LIUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 352560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310120Miss YING LUOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 362560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310121Miss YING ZHOUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 372560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310122Miss YICHEN LIUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 382560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310123Miss RONG GAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 392560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310124Miss RONG BABachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 402560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310125Miss LINGHUI DENGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 412560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310126Miss LIULI WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 422560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310127Miss YUAN ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 432560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310128Miss LEI PENGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 442560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310129Miss HENGMIN WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 452560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310130Miss YOUTIAN ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 462560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310131Miss HUAN ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 472560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310132Mr. YUANFANG SONGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 482560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310133Mr. YULONG QIANBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 492560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310134Mr. XIANGWEN SHENBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 502560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310201Miss GUANGYUN ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 512560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310202Miss GEN LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 522560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310203Miss JUNYING WUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 532560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310204Miss JINYING TONGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 542560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310205Miss SHIYING WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 552560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310206Miss JIANLI ZAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 562560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310207Miss CAIYAN SHIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 572560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310208Miss XINGYI GUOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 582560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310209Miss QINGHUI ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 592560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310210Miss CHUNXIAO YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 602560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310211Miss CHUNHUA QINBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 612560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310212Miss QIAN ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 622560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310213Miss QIANQIAN YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 632560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310214Miss XINGYUAN ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 642560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310215Miss XIN LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 652560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310216Miss XINYU ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 662560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310217Miss SIJIA ZHAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 672560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310218Miss DONGNI MABachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 682560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310219Miss DONGPING ZHANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 692560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310220Miss TIANZI LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 702560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310221Miss MENGNI LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 712560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310222Miss YANPING YENGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 722560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310223Miss RUIJIE ZHAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 732560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310224Miss LIHUA LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 742560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310225Miss XIAOXU WANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 752560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310226Miss XIAOLING YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 762560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310227Miss HONG DONGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 772560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310228Miss MINGXIA ZANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 782560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310230Miss LAN ZHAOBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 792560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310231Miss HAIYAN YANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 802560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310232Miss MEI FANGBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 812560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310233Mr. ZIMING MABachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 822560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310234Mr. JIANYI LIBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 832560Full-time (Mon-Fri)Bachelor6040310235Mr. YANG LIUBachelor of ArtsCommunicative Thai for ForeignersCHINA
 842560Full-time (Sat-Sun)Bachelor6030301110Miss THI NGOC DUYEN DOBachelor of ArtsEnglishVEITNAM
 852560Full-time (Sat-Sun)Master60D0302121Mr. BORAMEY PENHMaster of Artsteaching English as a Foreign LanguageCAMBODIA
 8625606000000001Miss NANAKO UMETAN/AExchange StudentJAPAN
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831