Photo

 
 
ตารางสอนอาจารย์
 นาย โยธิน มาหาปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  4/12/2566 - 10/12/2566 
 
Day/Time
 
7:50-8:408:40-9:309:30-10:2010:20-11:1011:10-12:0012:00-12:5012:50-13:4013:40-14:3014:30-15:2015:20-16:10
จันทร์        220109
2 (1-2-3) P1
9.14.07** W:(1-16)
อังคาร   061202
3 (3-0-6) P3
36.05.07(คู่) W:(1-16)
     
พุธ        101302
1 (0-45-0) P20
9.14.05** W:(1-16)
 
พฤหัสบดี  220213
3 (2-2-5) P1
9.06.07(คู่) W:(1-16)
     
ศุกร์  220034
3 (2-2-5) P1
9.14.09(คู่) W:(1-16)
     
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม ห้องเรียน (W สัปดาห์ที่สอน สำหรับตารางอาจารย์) ตามลำดับ
อีเมลล์:
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831