ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา
   002  อาคารคหกรรม
   003  อาคารดนตรี
   005  อาคาร 5
   007  อาคารเกษตร
   008อาคารศูนย์เวช
   009  อาคาร 9
   010  อาคาร 10
   011  อาคาร 11
   012  อาคาร 12
   013  อาคาร 13
   014  อาคาร 14
   015  อาคารพลศึกษา
   016  อาคาร 16
   017  อาคาร 17
   018  อาคาร 18
   019  อาคารเซรามิกส์
   020  อาคาร 20
   021  อาคารปั้นธีรคาม
   022  อาคาร 22
   024  อาคาร 24
   025  ศูนย์กราฟิก
   026  หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
   027  อาคาร 26
   028  อาคารสำนักวิทยบริการ
   029  อาคาร 27
   030  อาคาร 29
   031  อาคารเทคโนโลยีการอาหาร
   038  โรงเรียนสาธิต
   039  สนามนอก
   040  อาคารเซรามิกส์
   041  อาคารศูนย์อาหาร
   042  อาคาร 31
   043  ทับแก้ว
   044  อาคาร 32
   045  อาคาร 100 ไร่(1)
   046  อาคาร 34
   047  อาคาร 100 ไร่(2)
   048  อาคารหอประชุมใหม่
   049  อาคารเทคนิคสัตวแพทย์
   050  อาคาร 36
   051  อาคารชั่วคราวคณะเทคโนฯ
   052  อาคาร 38
   053  หัวลำโพง
   054  ออนไลน์
   06  อาคาร 6 คณะเทคโนโลยีฯ(เก่า)
   996โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
   997โรงเรียนสุขานารี
   998  โรงเรียนบุญวัฒนา
   999  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
   N/A  ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831