รับนักศึกษาใหม่
1. ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร [ เลือก ]
2. ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครที่ผ่านข้อเขียน [ เลือก ]
3. ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือก [ เลือก ]
กรุณาเลือกรายการที่ต้องการโดยคลิกที่ [ เลือก ]
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831