ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 4 ก.ค. 2560 6:00 น.30 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 14 ก.ค. 2560 6:00 น.30 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 34 ก.ค. 2560 6:00 น.30 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 44 ก.ค. 2560 6:00 น.30 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  รุ่นอื่นๆ/ชั้นปีอื่นๆ นักศึกษา กศ.ปช.17 ก.ค. 2560 6:00 น.30 ก.ค. 2560 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 31 ก.ค. 2560 6:00 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา31 ก.ค. 2560 6:00 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชาได้รับเงินคืน31 ก.ค. 2560 6:00 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา31 ก.ค. 2560 6:00 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )12 ส.ค. 2560 6:00 น.10 พ.ย. 2560 16:30 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 31 ก.ค. 2560 6:00 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 31 ก.ค. 2560 0:00 น.27 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารงวดที่ 131 ก.ค. 2560 0:00 น.27 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารงวดที่ 218 ก.ย. 2560 0:00 น.15 ต.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดผ่านเว็บ4 ก.ค. 2560 0:00 น.29 ต.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค27 พ.ย. 2560 7:50 น.15 ธ.ค. 2560 15:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831