ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
** ให้ผู้เข้าสอบพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและเตรียมบัตรประชาชน /
บัตรประจำตัวนักเรียน / บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ สำหรับเข้าสอบ

ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
จังหวัด   สถานศึกษา
รหัสประจำตัว
ชื่อ  นามสกุล    
จำนวนรายการที่ได้จากการค้นหา   

คำแนะนำ
1. ถ้าต้องการค้นหาผู้สมัครที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย 41 ให้ป้อน 41*
2. ถ้าต้องการค้นหาผู้สมัคร.ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย สม ให้ป้อน สม*
3. ถ้าต้องการค้นหาผู้สมัครที่มีชื่อลงท้ายด้วย ชาย ให้ป้อน *ชาย
4. ระบุจำนวนผลลัพธ์ของรายชื่อที่ต้องการ
5. กดปุ่ม เพื่อเริ่มทำการค้นหาตามเงื่อนไข
6. ถ้าท่านระบุรหัสประจำตัวแล้วค้นหาไม่พบ ให้ระบุเพียงชื่อ - สกุลของท่าน


คำแนะนำในการค้นหาจากโรงเรียน
1.เลือกจังหวัด
2.เลือกรายชื่อโรงเรียน
3.เลือกจำนวนรายการที่ได้จากการค้นหา 100
4.กดปุ่มค้นหา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831